Rioolwerken Gentsevaart Kapellebrug

De Provincie Zeeland gaat de Gentsevaart in Kapellebrug herinrichten. Dat gebeurt in 2024. Vooruitlopend op die werken vernieuwen we al een deel van de riolering.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we uit tussen de huisnummers 7 en 109; aan de oneven zijde van de weg. Ook werken we in de Stroperstraat. Het overige gedeelte van de riolering vervangen we volgend jaar tijdens de wegwerkzaamheden van de Provincie Zeeland.

Wat gaan we doen?
We vernieuwen de riolering door een soort ‘kous’ aan te brengen in de huidige rioolbuis. Door deze methode te gebruiken, is het niet nodig de hele straat open te breken. Dat moet maar op enkele plaatsen. Hierdoor is er minder hinder. De klus is ook veel sneller klaar.

Wanneer gaan we dat doen?
We starten met het renoveren van de rioolbuizen. Dit doen we van 1 juni tot 16 juni. Hierna renoveren we de rioolputten. Het renoveren van de rioolputten is eind juli 2023 klaar.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werkzaamheden sluiten we het fietspad steeds voor een deel af.
Het doorgaande verkeer op de Gentsevaart verloopt dan op die plaats via één rijstrook voor beide rijrichtingen. Dit gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars.
Fietsers rijden op de vrijgemaakte zijde van de rijbaan. Op deze manier kan het fietsverkeer veilig passeren.