Sluiting pand in Nieuw Namen

In opdracht van Burgemeester Ilona Jense-van Haarst gaat in Nieuw Namen een pand op slot. Dit gebeurt op basis van het Damoclesbeleid. Het gaat om een pand aan de Hulsterloostraat in Nieuw Namen.

Wat houdt het Damoclesbeleid in?
De Zeeuwse gemeenten zijn van mening dat kweek van hennep en handel in drugs zorgt voor overlast en onveilige situaties. Daarom stelden zij het Damoclesbeleid op. Op grond van dit beleid kan de burgemeester panden sluiten waarin drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn.
Het Damoclesbeleid houdt onder meer in dat wanneer de politie in een pand meer dan dertig gram softdrugs of meer dan 0,5 gram harddrugs vindt, de burgemeester het pand tijdelijk sluit.

Waarom gaat het pand op slot?
Handel en productie van verdovende middelen zijn op grond van het gemeentelijke Damoclesbeleid verboden.
In het pand aan de Hulsterloostraat in Nieuw Namen trof de politie 9.740 gram hennep, zo’n 490 gram hasjiesj, vijf lege gasflessen met opschrift distikstofmonoxide en één gram MDMA aan.
De sluiting gaat in op 15 september 2023 en duurt drie maanden.