Uitslag verkiezingen Provinciale Staten - gemeente Hulst

Op woensdag 15 maart 2023 waren het Provinciale Staten verkiezingen. Onderstaand de uitslag op partijniveau in de gemeente Hulst.

In de gemeente Hulst waren 19.844 stempassen verstuurd. Toen de stembureaus om 21.00 uur sloten, waren in de gemeente Hulst 10.060 geldige stemmen uitgebracht. Daarnaast waren er nog 28 blanco stemmen en 30 ongeldige stemmen. Het opkomstpercentage bedroeg 50,98%.

1 CDA

1724

2 PvdA / Groenlinks

1236

3 SGP

43

4 Forum voor Democratie

379

5 VVD

1125

6 PVV

608

7 Partij voor Zeeland

1188

8 ChristenUnie

86

9 50Plus

252

10 SP

502

11 D66

513

12 Partij voor de Dieren

311

13 Belang van Nederland

47

14 JA21

302

15 BBB

3072

16 AWP voor water, klimaat en natuur

119

 

De volledige uitslag – op kandidaatsniveau – vindt u op www.gemeentehulst.nl/verkiezingen/uitslagen

Voor de volledige verkiezingsuitslag verwijzen wij u naar de Provincie Zeeland.