Vergaderingen raadscommissies en raad oktober/november 2018

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 8 november 2018 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

 

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 22 oktober 2018 Raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABZ) – 19.30 uur Stadhuis te Hulst – Raadzaal
Dinsdag 23 oktober 2018 Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur Stadhuis te Hulst – Raadzaal
Woensdag 24 oktober 2018 Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur Stadhuis te Hulst – Raadzaal
Donderdag 25 oktober 2018 Raadscommissie Middelen – 19.30 uur Stadhuis te Hulst – Raadzaal

 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 8 november 2018 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 31 oktober 2018 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter inzage in de Bibliotheek te Hulst.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.