Vogelwaarde niet bereikbaar vanaf Provinciale weg en andersom

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen.

Wat gebeurt er op dit moment?
Op 13 maart startten we met de aanvoer van zand. Dat zand is nodig omdat in de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt slappe veenlagen zitten. Het extra zand maakt de ondergrond stabiel. In totaal voeren we ruim 40.000 kub zand aan. Deze klus is eind mei 2023 klaar.

Wat doet DNWG?
Voor we de duiker aan het Koegat vervangen, vernieuwt DNWG nog de gas- en waterleiding. Dit gebeurt tussen de huisnummers 146 en 148. Zij starten hiermee op maandag 19 juni 2023. Deze werkzaamheden ronden ze vrijdag 23 juni 2023 af.

Wat is dan de volgende klus?
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Met deze werken beginnen we op maandag 26 juni 2023. We hopen die klus medio oktober 2023 klaar te hebben.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken van DNWG en aan de duiker sluiten we Rapenburg af ter hoogte van het Koegat. Dat is tussen de huisnummer 146 en 148. Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk; ook geen (brom)fiets- en voetverkeer. Vogelwaarde is vanaf 19 juni tot medio oktober 2023 niet bereikbaar vanaf de rotonde op de Provinciale weg (N290) en andersom.
We leiden het verkeer om via de Schoolstraat en de Bossestraat.

Wat is de verdere planning?
In januari 2024 gaan we starten met de aanleg van de weg. Dat duurt ongeveer zes maanden.