Voortgang project Houtmarkt in Hulst

Aan de Houtmarkt in Hulst was vroeger een bioscoop. Voor deze locatie en de locatie er naast/achter zijn plannen voor de bouw van 30 appartementen. Het plan past niet helemaal in het bestemmingsplan. Daarom volgen we een procedure om het plan toch mogelijk te maken.

De locatie  
Op de locatie Houtmarkt 2-4 was vroeger de bioscoop in Hulst. De afgelopen jaren waren er verschillende plannen voor een nieuwe invulling. Een deel daarvan is uitgevoerd; een deel niet. Het deel dat nog een nieuwe invulling moet krijgen, is de benedenverdieping van Houtmarkt 2-4 en het achterliggende terrein.
Daarnaast is er op de grens Houtmarkt / Paardenmarkt nog een braakliggend perceel. Hier is de oude bebouwing al gesloopt.

Appartementen en woningen
Het plan is om ter plaatse in totaal 30 appartementen te realiseren. Die zijn geschikt voor zowel starters als senioren. Ze komen aan een hofje te liggen. Dat is vanaf de Houtmarkt - via een onderdoorgang – te bereiken. Dat hofje krijgt de naam ‘Baudeloohof’.

Procedure
Het plan heeft meer woningen dan volgens het bestemmingsplan toegestaan. Daarom volgen we  een procedure op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarmee is uitvoering van het plan toch mogelijk. Op 6 oktober 2022 gaf de gemeenteraad aan geen bedenkingen te hebben tegen het plan. Het ontwerp van de omgevingsvergunning lag vanaf 28 december 2022 tot en met 8 februari 2023 ter inzage. Hiertegen ontvingen we zeven zienswijzen. Die zijn bestudeerd. Het plan is op een paar punten aangepast.
De raadscommissie Ruimte buigt zich op 4 april 2023 over het dossier. Bedoeling is dat de gemeenteraad tijdens haar vergadering van 20 april 2023 definitief besluit over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Vervolg
Na het besluit van de gemeenteraad is het college van burgemeester en wethouders aan zet.
Zij moet definitief besluiten over de omgevingsvergunning. Tegen dat besluit is een beroep bij de rechtbank mogelijk. Verwachting is dat de bouw ten vroegste in het najaar 2023 kan starten.