Werken Badhuisweg te Sint Jansteen

Aan de Badhuisweg te Sint Jansteen wordt momenteel volop gebouwd aan de nieuwe brede school. Op maandag 19 februari 2018 starten de werkzaamheden aan de infrastructuur rondom de school. De oude parking wordt opgebroken en er wordt een compleet nieuwe en grotere parking gerealiseerd. Deze werkzaamheden nemen tot eind april 2018 in beslag.

Officieel startmoment
Op dinsdag 20 februari 2018 verricht wethouder Diana van Damme – Fassaert de officiële starthandeling van de werkzaamheden aan de infrastructuur van de nieuwe brede school. Dat doet zij ter plaatse om 15.00 uur.

Verkeershinder
Tijdens de gehele periode van de werkzaamheden wordt de Badhuisweg – gelegen tussen de Oude Drydijck en de hoofdingang van VV STEEN - afgesloten voor het verkeer. Bezoekers van de voetbalvereniging worden verzocht gebruik te maken van de parking van de tennisvereniging aan de Wilhelminastraat.

De kruising Oude Drydijck/Badhuisweg/Lijsterbes wordt in de periode tot eind april 2018 ook enkele dagen afgesloten in verband met een nieuwe rioolaansluiting. Dit is op woensdag 21 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018. Het doorgaand verkeer op de Oude Drydijck wordt die dagen omgeleid via de Burgermeester IJsebaertstraat, Wilhelminastraat en Vinkebroeksestraat.

Verkeersveilige schoolomgeving
De omgeving van de nieuwe school wordt ook verkeersveiliger gemaakt. Hiervoor worden diverse aanpassingen gedaan. De herinrichting van het kruispunt Oude Drydijck/Badhuisweg/Lijsterbes, de aanpassingen aan de Wilhelminastraat en het ophogen van de dijk langs de Oude Drydijck vindt pas plaats na aanleg van de nieuwe parking. Over de uitvoeringsperiode hiervan wordt in een later stadium gecommuniceerd.