Werken in Clinge West

In Clinge komen in het verlengde van de Kerkstraat nieuwe woningen. Het gaat om maximaal tien woningen. Daarnaast leggen we een voetpad aan tussen de Kerkstraat en de Papaverweg.
Op 24 april 2023 starten we met de voorbereidingen.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Kerkstraat en de Papaverweg.

Wat gaan we doen?
We gaan eerst een bouwweg aanleggen vanaf de Papaverweg. Voor de nieuwe woningen leggen we een nieuw gemengd rioolstelsel aan. Ook graven we een nieuwe watergang.

Wanneer gaan we dat doen?
Op maandag 24 april 2023 starten we met de werken. We hopen dat deze begin juni 2023 klaar zijn. Daarna kan de bouw van de woningen starten.

Is er verkeershinder?
De aan- en afvoer van de bouwmaterialen gebeurt via de Papaverweg. Tijdens de werken is de Kerkstraat ter hoogte van huisnummers 57 en 59 afgesloten.