Werkzaamheden Irenestraat en Rozenstraat in Graauw

De Irenestraat en Rozenstraat in Graauw krijgt nieuwe bestrating. Dat is het plan.

Waar gaan we werken?
De werkzaamheden voeren we uit in de Irenestraat en een gedeelte van de Rozenstraat. Ook leggen we de parkeervakken aan in de Jacintastraat.

Wat gaan we doen?
We gaan de oude bestrating verwijderen en nieuwe bestrating leggen. Dat is nodig omdat de huidige bestrating aan vervanging toe is. De trottoirs nemen we ook gelijk mee. We vervangen ook de straatkolken. Op het gedeelte Rozenstraat tussen huisnummers 1 t/m 17 brengen we voor de nieuwe bestrating eerst puinfundering aan.
Verder leggen we verkeersplateaus aan op de kruispunten Irenestraat / Irisstraat, Irenestraat / Begoniastraat en Irenestraat / Jacintastraat. We passen in de Irenestraat en Rozenstraat ook de openbare verlichting aan.

Wanneer gaan we dat doen?
Om de straten zo veel mogelijk bereikbaar te houden, voeren we het werk in vijf fasen uit. We starten op maandag 3 juli 2023 en hopen midden oktober 2023 klaar te zijn.

Fase 1 (paars):         3 juli tot en met 7 juli
Fase 2 (groen):         10 juli tot en met 28 juli
Fase 3 (oranje):        31 juli tot en met 18 augustus
Fase 4 (geel):           21 augustus tot en met 12 september  
Fase 5 (blauw):        11 september tot en met 14 oktober

Is er verkeershinder?
Het deel van de weg waar we werken, is op dat moment afgesloten voor het verkeer.
We leiden het verkeer ter plaatse om.

Situatietekening