Werkzaamheden Zeedorp

Nabij Zeedorp is een nieuw Resort Knuitershoek. Hiervoor zijn werken aan het riool nodig. Daardoor is er verkeershinder.

Wat gebeurt er?
De aannemer werkt op dit moment aan het gereed maken van het bouwterrein. Ook de riolering vraagt aandacht. Er komt een nieuwe rioolleiding. Die legt de aannemer aan tussen Ossenisse en Zeedorp. Daarna volgt aansluiting op het hoofdriool van Ossenisse.

Is er verkeershinder?
Tijdens de werken is het nodig om de straat Zeedorp af te sluiten voor doorgaand verkeer. Dat is van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 24 november 2023. De daadwerkelijke afsluiting is vanaf het kruispunt Langeweg / Lageweg en Zeedorp – huisnummer 5. Het verkeer leiden we om via de Langeweg, Zeestraat, Westdijk en Kanaaldijk.