Zoetevaart verkeersveiliger

De Zoetevaart te Hulst is – met name voor fietsers - niet over de gehele breedte voldoende verkeersveilig. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg. Het streven is om dit in de loop van 2018 op te lossen.

De bedoeling is om de rijbaan op dit weggedeelte te verbreden van zes naar zeven meter. De verbreding van de straat gebeurt aan de westelijke zijde (zijde Lidl). Daar is nog voldoende ruimte beschikbaar. Het trottoir voor de winkels wordt smaller. Ook de groenstrook voor de apotheek wordt smaller.
De rijbaan wordt vervolgens ingericht met aan weerszijden rode fietssuggestiestroken van 1,75 meter breed. Er gaan geen parkeervakken verloren.

Tegelijk met de verbreding van de rijbaan  vindt ook een herinrichting plaats van het groenperkje voor de appartementen op de kruising Zoetevaart – Van der Maelstedeweg.

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in de zomer 2018.
Om de overlast te beperken en de toegang tot de parking voor de winkels te garanderen, wordt niet overal tegelijk gewerkt. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Het doorgaand verkeer wordt tijdens de werken omgeleid.