Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vacature bij team Ruimtelijke Ordening

Wij zijn team Ruimtelijke Ordening en Wonen van de afdeling Wonen en Werken en we zoeken nog een nieuwe collega! Je hebt misschien niet direct een beeld bij onze werkzaamheden, als je onze teamnaam hoort. Daarom stellen we onszelf graag aan je voor.

Team RO

Wat zijn onze werkzaamheden?
Onze werkdag begint meestal ergens tussen half acht en half negen. Geen een werkdag is hetzelfde en dat maakt het werk uitdagend en afwisselend. Eén van onze belangrijkste taken is het begeleiden van de bestemmingsplanprocedures. Dit kan om uiteenlopende initiatieven gaan, bijvoorbeeld het realiseren van woningbouw of de uitbreiding van een agrarisch bedrijf. We kijken mee vanaf het ontwerp tot het definitieve vastgestelde bestemmingsplan. We zijn dus vanaf de beginfase betrokken. Voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, kijken we of we als gemeente medewerking kunnen verlenen. Hierover adviseren we het bestuur. We adviseren over uiteenlopende onderwerpen, zoals de herstructurering van een bedrijventerrein binnen de gemeente of over ruimtelijk beleid (bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten). Om een goed advies te kunnen schrijven, toetsen we het initiatief aan het bestaande bestemmingsplan en het huidige beleid. Hiervoor hebben we dan regelmatig overleg met collega’s van andere afdelingen binnen gemeente Hulst, bijvoorbeeld het sociaal domein of economie en toerisme.

Een leuk onderdeel van ons werk is dan ook dat we contact hebben met veel verschillende mensen. Zo werken we binnen de gemeente samen met een jurist, de collega’s van vergunningen en collega’s van handhaving. Daarnaast overleggen we regelmatig met de wethouder die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft en met inwoners of ontwikkelaars. We denken graag mee met hoe we plannen tot uitvoering kunnen brengen. Bovendien hebben we tijdens alle procedures contact met verschillende partijen, waaronder de stedenbouwkundige bureaus die de bestemmingsplannen opstellen, initiatiefnemers, waterschap en provincie. 

Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan projecten uit onze eigen gemeente. Grotere projecten waar we op dit moment mee bezig zijn, zijn de Groote Kreek 2 en de deelgebieden van de Bierkaai. Een nieuwe ontwikkeling die op de planning staat, is de Omgevingswet. Die gaat per 1 januari 2023 in werking. Voor onze afdeling betekent dat dat we met omgevingsplannen moeten gaan werken in plaats van bestemmingsplannen. We zijn op dit moment met het team druk bezig om deze overgang voor te bereiden. Daarvoor volgen we ook cursussen.

Hoe ziet het team eruit?
We hebben een klein, jong en enthousiast team. We hebben collega’s die zich volledig bezighouden met ruimtelijke ordening en collega’s die daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor het onderdeel wonen en demografie. We hebben allemaal een andere achtergrond. Zo hebben we bijvoorbeeld collega's die bestuurskunde hebben gestudeerd, maar we hebben ook collega’s met een juridische achtergrond, stedenbouwkundigen, en een sociaal geograaf-planoloog.

Waarom is het zo leuk bij de gemeente Hulst?
We werken in een prettige en informele sfeer binnen de organisatie. Het contact met collega’s van alle afdelingen is goed en je kan bij iedereen terecht als je hulp nodig hebt. Daarnaast hebben we een actieve personeelsvereniging die maandelijks activiteiten organiseert, zoals een borrel, barbecue of quizavond. Een leuke bijkomstigheid van het werken midden in Hulst, is dat we op vrijdagmiddag de werkweek kunnen afsluiten in de stad.

We zijn nog op zoek naar een collega die ons team komt versterken. Ben jij die enthousiaste persoon die een bijdrage wil leveren aan ons team? Aarzel dan niet en reageer op de vacature van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening!