Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkiezingen

In maart 2021 vinden in Nederland de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De dag van de verkieizngen is woensdag 17 maart 2021. In verband met de coronasituatie gaan bepaalde dingen bij deze verkiezingen anders dan anders. Zo kan u - indien gewenst - ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 uw stem uitbrengen op twee locaties in de gemeente Hulst. Voor 70-plussers geldt dat zij per post kunnen stemmen.

Op deze pagina vindt u de diverse informatie over deze verkiezingen:

Kandidatenlijsten
Ondersteuningsverklaring afleggen
Kiesgerechtigden
Stembureaus
Eerder naar het stembureau
Stemmen per brief
Stemmen met kiezerspas
Stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland
Volmachtstemmen
Identiteitsbewijs vereist
Publicatieborden verkiezingsaffiches


Tweede Kamer

KANDIDATENLIJSTEN
Op welke kandidaten kunt u stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen?
In totaal hebben 89 politieke partijen aangegeven mee te willen doen aan de verkiezingen. Dat is een recordaantal.  Partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd moeten beschikken over voldoende ondersteuningsverklaringen, alvorens ze mogen deelnemen aan de verkiezingen. Op 5 februari 2021 is bekend welke partijen deelnemen aan de verkiezingen.
Uiterlijk 15 februari 2021 zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezing bekend. U zult deze begin maart 2021 ook thuis ontvangen.
 

ONDERSTEUNINGSVERKLARING AFLEGGEN
Vanaf 4 januari tot 1 februari 2021 kunnen kiezers een ondersteuningsverklaring afleggen voor een politieke partij die nog niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd.
De kiezer kan hiervoor een afspraak maken; maar dit is niet verplicht. Van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur kan de kiezer zich melden bij de centrale balie in de gemeentewinkel in Hulst.

De kiezer moet meenemen:
- een geldig legitimatiebewijs
- de ondersteuningsverklaring

Een kiezer mag niet meer dan één ondersteuningsverklaring ondertekenen, moet inwoner zijn van de gemeente Hulst en kiesgerechtigd zijn.
Na controle en ondertekening door een ambtenaar zorgt de kiezer er zelf voor dat de verklaring bij de politieke partij wordt ingeleverd.
 

KIESGERECHTIGDEN
Wie mogen stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen?
Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag iedereen stemmen, die:
-    Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
-    De Nederlandse nationaliteit heeft.
-    Op 17 maart 2021 achttien jaar of ouder is.

U ontvangt van de gemeente alleen een stempas als u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) ingeschreven bent in de basisregistratie personen van de gemeente Hulst.

In de gemeente Hulst vallen de stempassen omstreeks 17 februari 2021 in de brievenbus.
 

STEMBUREAUS
Waar kunt u stemmen?
Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen.
Naar aanleiding van de coronasituatie worden de locaties van de stembureaus herbekeken. Zodra deze zijn vastgesteld, worden ze hier vermeld.
 

EERDER NAAR HET STEMBUREAU
Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen is het – in verband met de coronasituatie – mogelijk om uw stem al eerder uit te brengen. Dit kan op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021.
Op die beide dagen zijn in de gemeente Hulst twee stembureaus geopend. Welke twee dat zijn, moet nog worden beslist. Zodra bekend, worden ze hier vermeld.
Deze stembureaus zullen zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Iedere kiesgerechtigde kan op deze dagen terecht om te stemmen.


STEMMEN PER BRIEF
Kiezers die 70 jaar op ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas. Daarmee kunnen ze in het stemlokaal stemmen óf per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht).

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 2021 - 21.00 uur aankomt.
- Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 – 17.00 uur op de post.
of
- Lever deze in bij een afgiftepunt. Dat is in de gemeente Hulst de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.
Het afgiftepunt is op werkdagen open vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 – van 9.00 tot 17.00 uur én op woensdag 17 maart 2021 – van 7.30 tot 21.00 uur.

In de gemeente Hulst vallen de stempassen omstreeks 17 februari 2021 in de brievenbus. Ook de stempluspassen worden op dat moment bezorgd.
 

STEMMEN MET KIEZERSPAS
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 binnen heel Nederland stemmen.
U kunt alleen met de kiezerspas stemmen. Als de kiezerspas zoekraakt ontvangt u geen nieuwe pas.
Let op: de aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen. Daarna is het aanvragen van een kiezerspas niet meer mogelijk.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
U kunt het formulier voor aanvragen kiezerspas opvragen bij het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst via tel. 14 0114.
U vult het formulier in en stuurt het terug naar het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst. Heeft u al een stempas ontvangen, stuurt u dan ook de stempas mee.
U ontvangt de kiezerspas op uw huisadres of een ander postadres (mits ingevuld).
Het formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.

Als u al een stempas heeft ontvangen kunt u persoonlijk naar de gemeentewinkel komen om de stempas te laten omzetten in een kiezerspas bij het verkiezingsbureau. De kiezer kan hiervoor een afspraak maken. U brengt hiervoor uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Het persoonlijk aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 12 maart 2021 tot 17.00 uur. Daarna is het aanvragen van een kiezerspas niet meer mogelijk.

 

STEMMEN BIJ TIJDELIJK VERBLIJF IN BUITENLAND
Bent u op 17 maart 2021 - tijdens de Tweede Kamerverkiezingen - in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief.

Hoe gaat stemmen per brief?
U kunt per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Daarvoor heeft u een briefstembewijs nodig. U kunt hieronder een briefstembewijs aanvragen.
•    Ga naar het formulier "Verzoek om per brief te stemmen voor kiezer tijdelijk in het buitenland (denhaag.nl)"
•    Vul het formulier in met uw buitenlandse verblijfs- of correspondentieadres en onderteken het.
•    Scan het of maak een foto
•    Stuur het formulier met een kopie of foto van uw geldige identiteitsdocument op via de uploadpagina. U ontvangt hiervoor een link in uw e-mail.

U kunt de documenten ook per post opsturen naar:
Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 84 008
2508 AA Den Haag Netherlands

•    U krijgt per e-mail een bevestiging wanneer uw verzoek is ontvangen. De documenten om te kunnen stemmen worden naar uw adres in het buitenland gestuurd.

Uw aanvraag moet op zijn laatst op 17 februari 2021 om 23:59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.
Heeft u nog vragen, dan neemt u contact op met de afdeling verkiezingen van de gemeente Den Haag.


VOLMACHTSTEMMEN
Iemand anders machtigen om voor u te stemmen (volmacht). Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit heet een volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is een uitzondering gemaakt en mag een gemachtigde voor maximaal drie andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?
De stempas ontvangt u uiterlijk twee weken voor de dag waarop de verkiezingen zijn.
Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
De gemachtigde moet in de gemeente Hulst wonen;

Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, de pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?
Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. U kunt het verzoek hiervoor indienen bij het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst, tel. 14 0114.

Wat moet u weten?
De gemachtigde moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dit heel Nederland.
Zodra de gemeente het verzoek heeft goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Uw verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.

De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau en brengt uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uit (een kopie van uw legitimatiebewijs is bij een schriftelijke volmacht niet nodig).

Let op: een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.


IDENTITEITSBEWIJS VEREIST
Vergeet als u gaat stemmen naast uw stempas niet uw identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want bij deze verkiezing is het verplicht u te identificeren!
Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem uit te brengen, moet u ook een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon bij u hebben.

 

PUBLICATIEBORDEN VERKIEZINGSAFFICHES

De publicatieborden voor de verkiezingen worden geplaatst op de volgende locaties:
 
HULST
1. Stationsweg; plantsoen
2. Hoek Grote Markt - Steenstraat ; achter de kerkmuur
3. Glacisweg, kruising met Zoutestraat
4. Dubbele Poort
5. Sportlaan; bij parking aan het Van Ceulenplein

SINT JANSTEEN
1. Geslechtendijk; nabij Baronieplein

CLINGE
1. 's-Gravenstraat; op dorpsplein in plantsoen

HEIKANT
1. Julianastraat; ’t Heike, tegen de muur

NIEUW NAMEN
1. Kruising Hulsterloostraat - Hombachstraat

GRAAUW
1. Dorpsstraat; nabij parkeerterrein

KLOOSTERZANDE
1. Poolsplein; nabij molen
2. Marijkeplein

VOGELWAARDE
1. Kruispunt Bossestraat - Julianastraat
2. Kruispunt Bossestraat - Schoolstraat

HENGSTDIJK
1. Sint Josephstraat; nabij parking

OSSENISSE
1. Lageweg; ter hoogte van parkeervakken

WALSOORDEN
1. Walsoordensestraat;, bij de glasbak

LAMSWAARDE
1. Jacobus de Waalstraat; nabij pastorie

TERHOLE
1. Notendijk; nabij dorpshuis
 
De borden kunnen vanaf 1 februari 2021 worden gebruikt.
Wanneer u gebruik maakt van de borden, houdt zich u dan de volgende richtlijnen:

-    Verkiezingsreclame van de partijen wordt enkel aangebracht op de door ons voorziene borden (niet op of aan verlichtingspalen, bushokjes enz.)
-    Per partij is er ruimte voor één affiche op A2-formaat (420 x 594 mm).
-    Enkel de voorkanten van de borden worden gebruikt.
-    Er worden enkel posters geplakt met behangplaksel. Ter bescherming van de coating van de borden wordt gevraagd om geen stickers of andere zelfklevende zaken te gebruiken. Partijen die zich daaraan niet houden zullen een rekening krijgen voor de
      verwijdering van de posters en aanbrengen van een nieuwe coatinglaag.
-    Gelieve bij het plakken geen ladders tegen de borden te plaatsen.