Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkiezingen

In maart 2021 vinden in Nederland de Tweede Kamer verkiezingen plaats. De dag van de verkiezingen is woensdag 17 maart 2021. In verband met de coronasituatie gaan bepaalde dingen bij deze verkiezingen anders dan anders. Zo kan u - indien gewenst - ook al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 uw stem uitbrengen op twee locaties in de gemeente Hulst. Voor 70-plussers geldt dat zij per post kunnen stemmen.

Op deze pagina vindt u de diverse informatie over deze verkiezingen:

Kandidatenlijsten
Kiesgerechtigden
Stembureaus
Eerder naar het stembureau
Stemmen per brief
Stemmen met kiezerspas
Stemmen bij tijdelijk verblijf in het buitenland
Volmachtstemmen
Identiteitsbewijs vereist
Gezondheidscheck
De uitslag van de verkiezingen
Publicatieborden verkiezingsaffiches

 

Tweede Kamer

 

KANDIDATENLIJSTEN

Op welke kandidaten kunt u stemmen tijdens de Tweede Kamer verkiezingen?
Landelijk nemen 37 verschillende politieke partijen deel aan de verkiezingen. Dat is een behoorlijk groot aantal. Ter vergelijk: Aan de Tweede Kamerverkiezing van 2017 deden 28 partijen mee.
Niet alle partijen mogen meedoen in alle kieskringen. In Zeeland krijgt u als kiezer de keuze uit 29 partijen. Dat zijn er vijf meer dan in 2017.
Kandidatenlijsten van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Zeeland (Kieskring 16)
U zult deze begin maart 2021 ook thuis ontvangen.

U kunt in onze gemeente tijdens de verkiezingen kiezen uit 29 partijen. Deze partijen hebben tezamen in totaal 1.041 kandidaten. Keuze genoeg dus!

 

KIESGERECHTIGDEN
Wie mogen stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen?
Bij de Tweede Kamer verkiezingen mag iedereen stemmen, die:
-    Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
-    De Nederlandse nationaliteit heeft.
-    Op 17 maart 2021 achttien jaar of ouder is.

U ontvangt van de gemeente alleen een stempas als u op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) ingeschreven bent in de basisregistratie personen van de gemeente Hulst.

In de gemeente Hulst zijn de stempassen ondertussen verstuurd. Mocht u stemgerechtigd zijn en geen stempas hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst, op tel. 14 0114.

De gemeente Hulst telt 19.964 kiesgerechtigden.
Daarvan zijn er 4.872 in de leeftijd van 70 jaar of ouder. Deze mensen ontvangen een stempluspas.
Op de stempas staat het adres van het voor u dichtstbijzijnde stembureau vermeld.

Stempas beschadigd, kwijt of niet ontvangen?
U kunt met dit formulier een nieuwe stempas aanvragen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u of:
-    Scannen en per e-mail sturen naar het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst
-    Per post sturen naar Gemeente Hulst - team Verkiezingen, Postbus 49, 4560 AA Hulst
-    Inleveren bij de balie in de Gemeentewinkel, aan de Grote markt 24 te Hulst.

Het aanvragen van een vervangende stempas kan tot en met vrijdag 12 maart 2021 - 17.00 uur.

 

STEMBUREAUS
Waar kunt u stemmen?
Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen. Iedere kiezer wordt echter verzocht - voor zover dat mogelijk is -, te gaan stemmen in het stembureau dat op de stempas vermeld staat. Op die manier worden de kiezers zoveel mogelijk verspreid over de stembureaus in de gemeente Hulst.
In totaal zijn er op 17 locaties in de gemeente Hulst stembureaus. Let op: deze zijn niet overal op de gebruikelijke locaties. Dit komt door de coronasituatie.
De stembureaus zijn op woensdag 17 maart 2021 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

U vindt de stembureaus op deze locaties:
Hulst
- Stadhuis - Grote Markt 21
– Gemeenschapscentrum Den Dullaert (sporthal) – Sportlaan 24
– Reynaertcollege (gymzaal) – Zandstraat
– Reynaertland – Kreekzoom 2
Clinge – Gemeenschapscentrum Malpertuus – Malpertuuslaan 6
Nieuw Namen – Gemeenschapscentrum De Kauter – Hulsterloostraat 81
Graauw – Gemeenschapshuis – Dorpsstraat 46
Sint Jansteen
– Gemeenschapscentrum De Warande – Wilhelminastraat 43
– Basisschool Inghelosenberghe (gymzaal) – Badhuisweg 11
Heikant – Gemeenschapscentrum ’t Heike – Julianastraat 3
Kloosterzande
– Dorpscentrum Binnendèur – Pastoor Smuldersstraat 1a
– Hontenissehal – Emmastraat 23
Lamswaarde – Dorpscentrum De Luifel – Dreef 2
Terhole – Dorpshuis Brandershole – Vlietstraat 2
Vogelwaarde – Dorpscentrum (gymzaal) – Populierenstraat 41
Ossenisse – Gemeenschapshuis Hof ter Nesse - Kipstraat 12
Hengstdijk – Dorpscentrum De Schuur – Kievitstraat 26

Waar is mijn stemlokaal

Alle stembureaus in de gemeente Hulst zijn rolstoeltoegankelijk.

Als u gaat stemmen neemt u drie dingen mee: uw stempas, uw identiteitsbewijs en een mondkapje.

 

EERDER NAAR HET STEMBUREAU
Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen is het – in verband met de coronasituatie – mogelijk om uw stem al eerder uit te brengen. Dit kan op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021.

Op die beide dagen zijn in de gemeente Hulst twee stembureaus geopend:
-    Hulst - Gemeenschapscentrum Den Dullaert – Sportlaan 24
-    Kloosterzande - Dorpscentrum Binnendéur – Pastoor Smuldersstraat 1a

Deze zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
Iedere kiesgerechtigde kan op deze dagen terecht om te stemmen. Doch deze beide dagen zijn met name bedoeld voor kiezers die tot de coronarisicogroep horen.STEMMEN PER BRIEF
Kiezers die op de dag van de verkiezingen 70 jaar op ouder zijn, krijgen een stempluspas. Daarmee kunnen ze in het stemlokaal stemmen óf per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht).

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 2021 - 21.00 uur aankomt.
- Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 – 17.00 uur op de post.
of
- Lever deze in bij een afgiftepunt. Dat is in de gemeente Hulst de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 in Hulst.
Het afgiftepunt is op werkdagen open vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 – van 9.00 tot 17.00 uur én op woensdag 17 maart 2021 – van 7.30 tot 21.00 uur.

In de gemeente Hulst zijn de stempassen ondertussen verstuurd. Dat geldt ook voor de stempluspassen. Mocht u stemgerechtigd zijn en geen stempluspas hebben ontvangen, kunt u contact opnemen met het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst, op tel. 14 0114.

Voor algemene vragen over het stemmen per brief heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een speciaal telefoonnummer geopend, te weten: 0800-1351.
Ook kunt u het instructiefilmpje van de Rijksoverheid over het stemmen per brief bekijken.

 

STEMMEN MET KIEZERSPAS
Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 binnen heel Nederland stemmen.
U kunt alleen met de kiezerspas stemmen. Als de kiezerspas zoekraakt ontvangt u geen nieuwe pas.
Let op: de aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen. Daarna is het aanvragen van een kiezerspas niet meer mogelijk.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
U kunt het formulier dat u hiervoor nodig hebt hier downloaden. Ook kunt u het aanvragen bij het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst via tel. 14 0114.
U vult het formulier in en stuurt het terug naar het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst. Heeft u al een stempas ontvangen, stuurt u dan ook de stempas mee.
U ontvangt de kiezerspas op uw huisadres of een ander postadres (mits ingevuld).
Het formulier moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.

Als u al een stempas heeft ontvangen kunt u persoonlijk naar de gemeentewinkel komen om de stempas te laten omzetten in een kiezerspas bij het verkiezingsbureau. De kiezer kan hiervoor een afspraak maken. U brengt hiervoor uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Het persoonlijk aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 12 maart 2021 tot 17.00 uur. Daarna is het aanvragen van een kiezerspas niet meer mogelijk.

 

STEMMEN BIJ TIJDELIJK VERBLIJF IN BUITENLAND
Bent u op 17 maart 2021 - tijdens de Tweede Kamerverkiezingen - in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u via een volmacht stemmen of per brief.

Voor het stemmen per brief had u echter ten laatste op 17 februari 2021 een verzoek moeten indienen. Dit kan nu niet meer.  De gemeente Den Haag voert  in Nederland deze administratie. Heeft u u nog vragen, dan neemt u contact op met de afdeling verkiezingen van de gemeente Den Haag.VOLMACHTSTEMMEN
Iemand anders machtigen om voor u te stemmen (volmacht). Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezingen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit heet een volmacht. Een gemachtigde mag normaal gezien voor maximaal twee andere kiezers stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 is een uitzondering gemaakt en mag een gemachtigde voor maximaal drie andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?
De stempas ontvangt u uiterlijk twee weken voor de dag waarop de verkiezingen zijn.
Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs);
U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas;
De gemachtigde moet in de gemeente Hulst wonen;

Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone, de pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?
Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Het formulier dat u hiervoor nodig hebt, kunt u hier downloaden.  U kunt het ook telefonisch aanvragen bij het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst, tel. 14 0114.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u of:
-    Scannen en per e-mail sturen naar het verkiezingsbureau van de gemeente Hulst 
-    Per post sturen naar Gemeente Hulst - team Verkiezingen, Postbus 49, 4560 AA Hulst
-    Inleveren bij de balie in de Gemeentewinkel, aan de Grote markt 24 te Hulst.

Wat moet u weten?
De gemachtigde moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dit heel Nederland.
Zodra de gemeente het verzoek heeft goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Uw verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente zijn ontvangen.

De gemachtigde neemt het volmachtbewijs mee naar het stembureau en brengt uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uit (een kopie van uw legitimatiebewijs is bij een schriftelijke volmacht niet nodig).

Let op: een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.


IDENTITEITSBEWIJS VEREIST
Vergeet als u gaat stemmen naast uw stempas niet uw identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want bij deze verkiezing is het verplicht u te identificeren!
Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem uit te brengen, moet u ook een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon bij u hebben.
Vergeet ook niet een mondkapje mee te nemen naar het stembureau.


GEZONDHEIDSCHECK
Samen met uw stempas ontvangt u thuis informatie over de coronagezondheidscheck.
Voldoet u op de dag van de stemming niet aan de gezondheidscheck? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen. U kunt uiteraard wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen.
Voldoet u wel aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg in het stembureau de regels die gelden over afstand, hygiëne, looproute en het verplicht dragen van een mondkapje.

Gezondheidscheck
 

DE  UITSLAG VAN DE VERKIEZINGEN
Om 21.00 uur sluiten op woensdag 17 maart 2021 alle stembureaus in de gemeente Hulst hun deuren. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau.

De stemmen die op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 zijn uitgebracht, worden reeds in de loop van woensdag 17 maart 2021 geteld. Deze worden op woensdag 17 maart 2021 om 21.00 uur bekend gemaakt op deze pagina.

De briefstemmen worden ook reeds in de loop van woensdag 17 maart 2021 geteld. Om 21.00 uur wordt gestart met het tellen van de stemmen die nog in de loop van de namiddag en avond zijn ontvangen. De uitgebrachte briefstemmen worden ook in de loop van de avond bekend gemaakt.

Zodra in de loop van de avond een uitslag van een stembureau bekend is, wordt die op deze pagina toegevoegd. Als van alle stembureaus de uitslag voorhanden is, volgt de totaal uitslag. Het gaat daarbij om de voorlopige uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van de gemeente Hulst – op partijniveau.

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen van de gemeente Hulst – op kandidaatsniveau – volgt op donderdag 18 maart 2021.  

De officiële landelijke uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen wordt gepubliceerd op de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).

 

PUBLICATIEBORDEN VERKIEZINGSAFFICHES
De publicatieborden voor de verkiezingen worden geplaatst op de volgende locaties:
 
Hulst
- Stationsweg; plantsoen
- Hoek Grote Markt - Steenstraat ; achter de kerkmuur
- Glacisweg, kruising met Zoutestraat
- Dubbele Poort
- Sportlaan; bij parking aan het Van Ceulenplein

Sint Jansteen - Geslechtendijk; nabij Baronieplein

Clinge - 's-Gravenstraat; op dorpsplein in plantsoen

Heikant - Julianastraat; ’t Heike, tegen de muur

Nieuw Namen - Kruising Hulsterloostraat - Hombachstraat

Graauw - Dorpsstraat; nabij parkeerterrein

Kloosterzande
-  Poolsplein; nabij molen
- Marijkeplein

Vogelwaarde
- Kruispunt Bossestraat - Julianastraat
- Kruispunt Bossestraat - Schoolstraat

Hengstdijk - Sint Josephstraat; nabij parking

Ossenisse - Lageweg; ter hoogte van parkeervakken

Walsoorden
1. Walsoordensestraat;, bij de glasbak

Lamswaarde - Jacobus de Waalstraat; nabij pastorie

Terhole - Notendijk; nabij dorpshuis
 
Wanneer u gebruik maakt van de borden, houdt zich u dan de volgende richtlijnen:

-    Verkiezingsreclame van de partijen wordt enkel aangebracht op de door ons voorziene borden (niet op of aan verlichtingspalen, bushokjes enz.)
-    Per partij is er ruimte voor één affiche op A2-formaat (420 x 594 mm).
-    Enkel de voorkanten van de borden worden gebruikt.
-    Er worden enkel posters geplakt met behangplaksel. Ter bescherming van de coating van de borden wordt gevraagd om geen stickers of andere zelfklevende zaken te gebruiken. Partijen die zich daaraan niet houden zullen een rekening krijgen voor de
      verwijdering van de posters en aanbrengen van een nieuwe coatinglaag.
-    Gelieve bij het plakken geen ladders tegen de borden te plaatsen.