Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkiezingen 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn het zowel Provinciale Verkiezingen als Waterschapsverkiezingen. De regering heeft besloten dat die verkiezingen gelijktijdig moeten plaatsvinden. U kunt dan op één locatie beide stemmen uitbrengen.

Meer informatie over:
Kandidatenlijsten
Kiesgerechtigden
Stempassen
Stembureaus
Identiteitsbewijs vereist
Volmachten
Uitslag verkiezingen

Publicatieborden verkiezingsaffiches
 

Kandidatenlijsten
Op 8 februari 2019 zijn de kandidatenlijsten voor beide verkiezingen bekend gemaakt. Deze worden door respectievelijk de Provincie en het Waterschap gecommuniceerd.
U zult deze begin maart 2019 ook thuis ontvangen. Daarnaast zijn deze terug te vinden op de website van de Provincie Zeeland en de website van Waterschap Scheldestromen

Kiesgerechtigden
Bij de Provinciale Staten verkiezingen mag iedereen stemmen, die:

  • Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
  • Op 4 februari 2019 inwoner was van de provincie Zeeland.
  • De Nederlandse nationaliteit heeft.
  • Op 20 maart 2019 achttien jaar of ouder is.

Bij de verkiezingen van het waterschap Scheldestromen mag iedereen stemmen, die:

  • Niet is uitgesloten van het kiesrecht.
  • Op 4 februari 2019 woonde in het waterschap Scheldestromen.
  • Op 20 maart 2019 achttien jaar of ouder is.
  • Nederlander of EU onderdaan is. Ook niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning zijn voor deze verkiezing kiesgerechtigd.

Stempassen
Voor beide verkiezingen worden de stempassen gelijktijdig verzonden. In de gemeente Hulst vallen de stempassen eind februari 2019 in de brievenbus.

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Hiervoor gebruikt u formulier Model J8.

Als u in een andere gemeente wilt stemmen dan uw woongemeente, kunt u een kiezerspas aanvragen. Hiervoor gebruikt u formulier Model K6.

Stembureaus
Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Hulst hun stem uitbrengen.
In totaal zijn er vijftien stembureaus in de gemeente Hulst.
In de dorpskernen is er in het gemeenschapscentrum / dorpshuis een stembureau.
Hulst telt vier stembureaus, namelijk het Stadhuis, De Blaauwe Hoeve, het Reynaertcollege locatie Gildenstraat en Den Dullaert.

Identiteitsbewijs vereist
Vergeet naast uw stempassen op 20 maart 2019 niet uw identiteitsbewijs mee te nemen (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), want bij deze verkiezing is het verplicht u te identificeren!
Als u namens iemand anders gemachtigd bent om zijn/haar stem uit te brengen, moet u een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon bij u hebben.

Volmachten
Als u zelf op 20 maart 2019 niet naar het stembureau kunt komen, kunt u toch stemmen. Dit kan middels een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u door uw stempas aan die kiezer over te dragen, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De gemachtigde kan de volmacht alleen gelijk met zijn/haar eigen stem in het zelfde stembureau uitbrengen. Een kiezer mag per verkiezing niet meer dan twee volmachten aannemen.

Een ander volmachten om voor u te stemmen, kan via de achterzijde van de stempas. Ook kunt u dit doen via formulier Model L8. Dit model kunt u onder andere gebruiken wanneer u niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs.

Uitslag verkiezingen
Om 21.00 uur sluiten alle vijftien stembureaus in de gemeente Hulst hun deuren. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau. De uitslagen worden vervolgens door de gemeente verstrekt aan de Provincie en het Waterschap.

Voor informatie over de verkiezingsuitslagen kunt u terecht op de website van de Provincie Zeeland en de website van Waterschap Scheldestromen
Op deze pagina (van de website van de gemeente Hulst) worden de voorlopige uitslagen van de beide verkiezingen op partijniveau ook toegevoegd.

Voor nadere informatie over de verkiezingen kunt u terecht op de website van de Provincie Zeeland en de website van Waterschap Scheldestromen

Meer lezen over de verkiezingen kan ook in de Verkiezingskrant in gewone taal

 

Publicatieborden verkiezingsaffiches
De publicatieborden voor de Provinciale-en Waterschapsverkiezingen zijn geplaatst op de volgende locaties:
 

Hulst: Stationsweg, Grote Markt, Koolstraat (thv IJzerenhandstraat), Glacisweg (nabij Tivoliweg) en Sportlaan
Sint Jansteen: Geslechtendijk (nabij Baronieplein)
Clinge:
's-Gravenstraat (op dorpsplein)
Heikant:
Julianastraat (nabij 't Heike)
Nieuw Namen:
kruising Hulsterloostraat/Hombachstraat
Graauw: Dorpsstraat (nabij parkeerterrein)
Kloosterzande:
Poolsplein (nabij molen) en Marijkeplein
Vogelwaarde: kruising Bossestraat/Julianastraat en kruising Bossestraat/Kerkhofpad
Terhole: Notendijk (nabij dorpshuis)
Hengstdijk:
Sint Josephstraat (nabij parking)
Ossenisse: Lageweg (nabij parkeervakken)
Walsoorden: Walsoordensestraat (bij glasbak)
Lamswaarde: Jacobus de Waalstraat (nabij pastorie)

De borden worden na de verkiezingen schoongemaakt en blijven staan in verband met de Europese verkiezingen dd. 23 mei 2019.

Richtlijnen gebruik publicatieborden


Verkiezingen