Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Gemeenteraadsverkiezingen

Uitslagen vorige gemeenteraadsverkiezingen

  Uitslag gemeetneraadverkiezing Hulst 2018
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Hulst 2014
Uitslag gemeenteraadsverkiezing Hulst 2010


Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De uitslag gemeenteraadsverkiezing Hulst 2022 vindt u hier.
 

Zittingen centraal stembureau

Zitting 1 februari 2022
Op dinsdag 1 februari 2022 onderzocht het centraal stembureau van de gemeente Hulst om 16.00 uur de kandidatenlijsten. Deze lijsten werden op maandag 31 januari 2022 ingeleverd. Van de zitting is zoals dat hoort een proces-verbaal opgemaakt.

Zitting 4 februari 2022
Op vrijdag 4 februari 2022 besloot het centraal stembureau van de gemeente Hulst om 10.00 uur over de geldigheid en de nummering van de kandidatenlijsten. Die lijsten werden op maandag 31 januari 2022 ingeleverd. Van de zitting is zoals dat hoort een proces-verbaal opgemaakt.

Zitting 21 maart 2022
Op maandag 21 maart 2022 was er een bijeenkomst van het centraal stembureau van de gemeente Hulst. Tijdens deze bijeenkomst maakten zij de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend. Hier vindt u het proces verbaal van deze zitting.

Verslag controletelling zetelverdeling
Controle zetelberekening 19-en-meer zetels

osv4-3_telling_gr2022_hulst
Verslag controletelling optellingen GR 22
Controle optellingen osv2020


Processen verbaal gemeenteraadsverkiezing
Processen verbaal