Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Links

Beleid voor het plaatsen van links

Met haar website wil de gemeente Hulst haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom is de website volledig opgebouwd vanuit de klantgedachte. Wat zoekt onze klant? Dat staat centraal. Informatie moet eenvoudig en snel vindbaar zijn. De meest gebruikte en gezochte onderwerpen hebben een prominente plaats op de website.

Wat betreft links naar externe website is het beleid terughoudend. Daarbij wordt het principe gehanteerd, dat enkel naar overheidssites cq. daaraan gerelateerde sites, dan wel puur informatieve sites wordt doorgelinkt. Commerciële sites zijn uitgesloten. Daarnaast wordt steeds afgewogen of klanten bepaalde informatie ook daadwerkelijk via de gemeentelijke website zoeken, of dat men veelal de zoekmachines van bijv. Google gebruikt.

Voor de duidelijkheid wordt gemeld dat de gemeente Hulst zich het recht voorbehoudt om links naar bepaalde sites zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Plaatsing van de link houdt niet automatisch in dat de gemeente het eens is met de inhoud van de site. De gemeente Hulst is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook veroorzaakt door het bezoeken van een of meerdere sites via de website van de gemeente Hulst.