Digitaal contact

Vragen in het kader van de wet WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) of andere gemeentelijke belastingen
Via dit formulier kunt u vragen stellen in het kader van de wet WOZ of andere gemeentelijke belastingen aan Sabewa Zeeland. 

Melding over de openbare ruimte
Via dit formulier meldt u dingen als losliggende tegels, kapot speeltoestellen, zwerfafval, laaghandende takken, etc. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de BuitenBeter app op uw smartphone.

Bouwapp Hulst
Op de bouwapp Hulst geven onze projectleiders - tijdens de uitvoeringsfase - praktische informatie over het werk, hoe het verloopt en met welke hinder u rekening kunt houden.
Download de app in de appstore of in de playstore of kijk op www.hulstbouwapp.nl

Melding defecte lichtmast
Via dit formulier meldt u een storing aan de openbare verlichting.

Melding of vraag over ophalen huisvuil
Via info@zrd.nl kunt u een melding doen bij, of vraag stellen aan, de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Afspraak
Via deze pagina maakt  u voor een aantal zaken en producten een afspraak met de gemeente. 

Klacht
Via deze pagina kunt u een klacht over de gemeente als organisatie indienen. Gelieve vooraf de toelichting hierop door te nemen.

Informatieverzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo-verzoek)
Op deze pagina leest u hoe u een informatieverzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo-verzoek) bij de gemeente Hulst indient.

Digitaal contact
Voor overige vragen, suggesties, opmerkingen of complimenten kunt u mailen naar info@gemeentehulst.nl.