Digitaal contact

Vragen in het kader van de wet WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) of andere gemeentelijke belastingen
Via dit formulier kunt u vragen stellen in het kader van de wet WOZ of andere gemeentelijke belastingen aan Sabewa Zeeland. 

Melding over de openbare ruimte
Via dit formulier meldt u dingen als losliggende tegels, kapot speeltoestellen, zwerfafval, laaghandende takken, etc. 

Melding defecte lichtmast
Via dit formulier kunt u een storing aan de openbare verlichting melden.

Melding of vraag over ophalen huisvuil
Via dit formulier kunt u een melding doen, of vraag stellen aan, de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Digitale contactformulier
Voor overige vragen, suggesties, opmerkingen of complimenten kunt u gebruiken maken van dit contactformulier.