Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Proclaimer

Deze website wordt met zorg geredigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het gemeente bestuur van de gemeente Hulst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website gemeentehulst.nl of op websites waarnaar wordt verwezen. Tevens behoudt de gemeente Hulst ter allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt via het contactformulier. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk herstellen.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten http://www.gemeentehulst.nl/ toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina's dan wel bij de eigenaar van hetgeen op deze pagina's weergegeven (bijvoorbeeld handelsmerken en logo's). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie ligt bij de eigenaren.

E-mail

Voor door u van de gemeente ontvangen e-mail geldt de e-mail proclaimer:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien U deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij U het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. De gemeente Hulst sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.
Aan de inhoud van dit e-mail bericht kunnen geen rechten ontleend worden. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Verwerking van deze gegevens vindt plaats overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.


The information contained in this communication is intended solely for use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying,distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail. The gemeente Hulst rules out any and every liability resulting from any electronic transmission. No rights can be taken from the information in this e-mail.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst.