Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Over deze website

Algemene informatie met betrekking tot het tot stand komen van deze website.

De gemeente Hulst is al sinds 1998 actief op het internet. De huidige website is online per 9 februari 2015. Op de website vindt u algemene informatie over de gemeente, nieuwsberichten, beschrijvingen van producten en diensten welke de gemeente levert en nog veel meer. De gemeente wil u met haar website zo goed mogelijk informeren daarom wordt er voortdurend gewerkt aan het uitbreiden en verbetering van de gemeentelijke websites. Maar werken aan kwaliteitsverbetering kan niet zonder de inbreng van onze klanten. Bij de bouw van deze site is geprobeerd zo goed mogelijk rekening te houden met de toegankelijkheid voor bezoekers met een handicap.

Heeft u vragen of opmerkingen over de gemeentelijke website, dan horen wij dat graag.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)