Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Activiteitenregeling milieubeheer

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022830