Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit basisregistratie ondergrond

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040205