Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit basisregistratie personen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034306