Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit bouwwerken leefomgeving

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041297