Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040068