Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit burgerlijke stand 1994

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006493