Besluit burgerlijke stand 1994

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006493