Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036618