Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036618