Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit externe veiligheid buisleidingen (vervallen 01-01-2024)

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028265&paragraaf=2&artikel=6