Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0026353