Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031621