Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Boswet (vervallen 01-01-2017)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002357