Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Burgerlijk Wetboek Boek 10

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030068