Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Burgerlijk Wetboek Boek 6

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005289