Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Monumentenwet 1988 (vervallen 01-07-2016)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004471