Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorweg-werken 1999

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010461