Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontgrondingenwet (vervallen 01-01-2024)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002505