Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

https://wetten.overheid.nl/BWBR0012811