Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041494