Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regeling Wet kinderopvang

https://wetten.overheid.nl/BWBR0017252