Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regeling eisen geschiktheid 2000

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011362