Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regeling gehandicaptenparkeerkaart

https://wetten.overheid.nl/BWBR0012625