Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regeling plankosten exploitatieplan (vervallen 01-01-2024)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039155/2017-04-01#Artikel8