Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825