Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Rijkswet op het Nederlanderschap

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003738