Uitbreiding van gerechtigden Tijdelijke overbruggingsuitkering zelfstandig ondernemers

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-24833.html