Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940