Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013798