Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031331