Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039656