Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wet hergebruik van overheidsinformatie

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036795